Økonomiske kart har målestokk 1:10 000 eller større. Kartet gir opplysninger om hus, veier, gater, industriarealer og eiendomsgrenser og om naturgeografiske forhold som vegetasjons-type og kvalitet på skogmark (bonitet).

Eksempel på et økonomisk kart:
900px-Nardosletta_-_kart_1974.jpg