En aktiv kontinentkant er betegnelsen på en kystlinje som ligger på samme sted som en plategrense. Ved en aktiv kontinentkant går ofte platene mot hverandre eller langs med hverandre, noe som ofte fører til jordskjelv eller vulkanutbrudd. Et eksempel på en aktiv kontinentkant er grensen mellom Stillehavsplaten og Den nordamerikanske kontinentplaten, på vest-kysten i USA.