Typisk for Alpine fjell er høye, spisse fjell med bratte, furete sider. Disse landformene er dannet under erosjon fra isbreer og elever.Alpint landskap finnes også andre steder i verden og utgjør 14% av arealet i Sør-Norge. Mange av de høyeste fjellene i Norge har alpine topper, som i Lyngsaplene, Hurrungane og Sunnmørsaplene.
Lyngsalpene.jpg
kilde: http://sykkelguttene.blogspot.no/2010_06_01_archive.html
sunnmorsalpene
kilde: http://www.visitnorway.com/no/Reisemal/Vestlandet/Alesund-og-Sunnmore/Aktiviteter-i-Alesund-og-Sunnmore/Attraksjoner-i-Alesund-og-Sunnmore/Sunnmorsalpene-/