Astenosfæren er den delen av mantelen som ligg under litosfæra. Temperaturen i astenosfæren ligg nær smeltepunktet slik at stoffe er mjukare enn i litosfæren. I astenosfæren føregår det langsame strømningar. Astenosfæren oppfører seg som eit fast stoff ved rask rørsle som jordskjelvbølgjer.