Avsetningsbergarter, eller sedimentære bergarter, er de mest vanlige bergartene på jorda. De dannes ved at løs masse som sand, grus, fossiler, plante og dyrerester og/eller annet knuses sammen over lang tid. Helt til trykket gjør det til (ganske) solid stein.
Avsetningsbergarter avsettes lagvis. Lagenes tekstur (kornstørrelse, kornform), strukturer (f.eks. bølgerifler) og mineralinnhold forteller mye om avsetningsmiljø da sedimentene ble avsatt. Hvis sedimentene inneholder fossiler får i tillegg informasjon om tidligere liv og alder.


Vanlige avsetningsbergarter

external image bergart-hjul-sed-v.gif
external image 02_30.jpg