Bølgeerosjon

Bølgeerosjon er når bølgene erodere mot fjellet over lang tid. Bølgene eroderer mest når de fører med seg sand og annet løsmateriale. Bølgeerosjon kan lage skulpturliknende formasjoner, grotter, noen steder har bølgene også laget en hylle i berggrunnen. Bølger frakter med seg sandkorn av ulike størrelser når de kommer inn mot land. Når bølgene drar ut fra land legger de fra seg de største sandkornene. Bølgeerosjon danner også rullesteiner , som oftest fra granitt eller gneis. Steinene formes til rullesteiner ved at de har ligget og gnisset mot hverandre pga bølgebevegelsene i tusenvis av år.


Impressionism - Etretat, Haute-Normandie
Impressionism - Etretat, Haute-NormandieKilde:
http://no.wikipedia.org/wiki/Erosjon#B.C3.B8lgeerosjon