Jordskorpa er bygd opp av bergarter og en bergart er bygd opp av ett eller flere mineraler. Selve bergartene har normalt ikke en veldefinert kjemisk sammensetning. Altså de kan ikke angis med kjemisk formel sånn som mineraler.
Et eksempel er granitt som består av tre typer mineralkorn: kvarts, feltspat og glimmer.

Bergarter er delt inn i tre hovedgrupper:

Størkningsbergart: Nede i jordskorpa er det smelta stein som vi kaller magma. Dersom den smelta steinen trenger opp til overflaten, kaller vi den lava. Størkningsbergarter er danna ved at smeltet steinmasse har størknet og blitt til fast stein. Granitt er en størkningsbergart.

Avsetningsbergarter: Er dannet ved at avsetninger(sedimenter), som leire, sand og grus, har blitt presset sammen og herdet til fast stein. Sedimentene kommer opprinnelig fra andre bergarter som gjennom lang tid er brutt ned av vær og vind. Avsetningsbergartene har oftest en tydelig lagdeling som viser at de ble avsatt som lag på lag med sedimenter. Konglomerat er en avsetningsbergart som er danna av grus.external image Geologi-Gneis.jpg


Omdanna bergarter: Er dannet ved at størkningsbergarter eller avsetningsbergarter har blit
t utsatt for høy tem
pratur og/eller høyt trykk. Det fører til at strukturen og sammensetningen av den opprinnelige bergarten blir forandret. Det meste av grunnen som vi finner på

land i Norge, er mer eller mindre omdannet bergarter. Gneis er en sterk omdanna bergart.