En isbre kan vi definere som en masse av snø og is i bevegelse. Det er bevegelsen som breene i stand til å forme lanskapet. Bevegelsen til en bre er normalt fra noen centimeter til noen desimeter i døgnet. På Vestlandet har vi bratte breer, og disse breene beveger seg forholdsvist raskt, opptil vel 1 m i døgnet.

Bevegelsen i en bra foregår ved at breen glir på underlaget, dels ved indre bevegelse i bre-isen. Denne indre bevegelsen oppstår fordi isen blir "myk" når den kommer under trykk.