En bredemt sjø er en sjø som er demmet opp av en bre. Forsvinner breen, forsvinner også sjøen. Sjøen forsvinner ofte ved ras uttapping.

external image placeholder?w=NaN&h=NaN

Dette har en gang vært en bredsjø.

DUF
.