Om en bre skal kunne gli påunderlaget og erobre i landoverflaten, må temprtauren være ved smeltepunktetved bunnen av breen. En bre som glir på underlaget vil slipe overflaten og rive med større og mindre biter av berget. (Altså, det er ikke isen selv som sliper, men grus og stein som er festet i bredsålen, nesten som å slipe trerrenget med grovt sandpapir.) I berget blir det dannet "riper". Disse ripene kalles skuringsstriper. Denne prosessen kalles plukking.( Med plukking mener man at isbreen "plukker" opp stein. Dette oppstår hvis det er vann ved bunnen av breen som fryser i bergsprekker og det oppstår frostspregning. Og de løse steinbitene fryser fast i bunnen av breen og fraktes av sted.)