Bre kalving : når isblokker løsner fra en isbre kalles det kalving, og de kan gi store bølger når det faller ned i vannet.
Hvis vannet er dypt kan også kalving skje under vann, noe som medfører at isfjell kommer til overflaten med stor kraft.


external image brekalving.jpg