En bunnmorene er morenemateriale avsatt under en isbre. Når breene smelter blir morenene liggende igjen som et teppe oppå berggrunnen. Om breen begynner å vokse igjen skyver den bunnmorenen foran seg og danner en endemorene.

F-f.jpg_1403612087.jpgF-g.jpg_1403612087.jpg