.Ved å måle innholdet av C14 i dødt organisk materiale kan vi regne ut hvor lenge det er siden organismen døde. C14- metoden er den vanligste dateringsmetoden for å for å måle aldre opp til 40000-50000 år.
Ved å datere skjell, beinrester, torv eller trestubber som vi finner i forskjellige avsetninger, kan vi finne alderen på ulike hendelser ved slutten av siste istid eller datere spor etter de første mennesker i Norge.
Ved å måle innholdet av C14 i dødt organisk materiale kan vi regne ut hvor lenge det er siden organismen døde. C14- metoden er den vanligste dateringsmetoden for å for å måle aldre opp til 40000-50000 år.
Ved å datere skjell, beinrester, torv eller trestubber som vi finner i forskjellige avsetninger, kan vi finne alderen på ulike hendelser ved slutten av siste istid eller datere spor etter de første mennesker i Norge.