En canyon er en dyp og forholdshvis dal med steile sider som er oppstått ved at en elv har gravd seg ned gjennom hard berggrunn. Ordet brukes bare om de virkelig store dalene, mens de små kalles gjel eller juv.

Verdens mest kjente canyon er Grand canyon i USA, men det finnes langt dypere og lengre canyoner i hvert fall i Kina, Nepal og Peru. I Norge er det flere mellomstore canyoner. Sautso ved Alta er den mest kjente i Norge. Den er ca. 400–425 meter dyp og 7,5 km lang og ligger øverst i Altaelva i Finnmark.
650px-Sautso_Canyon_-_Alta_-_2004.jpg