Stykker av bre-isen ble noen steder begravd i sand og grus fra breelvene. Når isklumpene seinere smeltet, ble det groper i bakken. Dette kaller vi dødisgroper.