Er en type størkningsbergart. Dagbergarter er en betegnelse på bergarter som har størknet på jordoverflaten enten på land eller havbunn. Basalt er navnet på den vanligste dagbergarten på jorda.
Basalt
Basalt