Et delta er et område som er dannet av avleiringer ved munningen av en elv. Ved flom kan elven ofte dele seg i flere "grener". Et delta blir dannet ved at en elv legger fra seg sand, leire og grus ved munningen av et hav eller en innsjø.
delta.jpg