Den lille istid er en betegnelse på en kjøligere periode. En periode som varte fra rundt 1400-tallet til 1800-tallet. Perioden bar preg av kalde årstider, særlig vinter. Men det er ikke store forskjellen fra i dag. Gjennomsnittstemperaturen er ca 2 grader høyere i dag enn i den lille istid. Klimaovergangen fra den lille istid og til nå er nok menneskeskyld. Alle klimagassene som har blitt sluppet ut siden 1800-tallet har preget miljøet.

external image 1899-09-14_Bergsetbreen-JRekstad(Medium)_besk%C3%A5ret.jpg
I den lille istid lå isbreene langt nærmere hav-overflata enn det de gjør i dag.