Elvegjel.jpg
ELVEGJEL
• dyp og trang dalkløft med nesten loddrette vegger
• erosjon i fast fjell

Les også om canyon ...