Endemorene er voll av stein, grus og leire avsatt framfor en isbre under en periode hvor isbreen trekker seg tilbake (stagnasjon). Endemorenen er den morenen som er mest tydelig i landskapet.
standard_nigardsbreen_20030806_nve_bjarne_kjoellmoen.jpg