Noe av smeltevannet til en isbre renner i tuneller ved bunnen av breen. Sedimenter som ble avsatt langs bunnen av disse tunnelene, ble liggende som langstrakte rygger av sand og grus etter at innenlandsisen smeltet bort. Disse ryggene kalles esker.