Bruk kilder og finn løsningene på oppgavene nedenfor.

Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

1. Se på figur 2.11 og 2.19. Hvilken sammenheng er det mellom plategrenser og hyppigheten av jordskjelv og vulkanutbrudd?


fig211.gif
Figur 2.11. Kilde: Gyldendal GEO side 30

fig219.gif
Figur 2.19. Kilde: Gyldendal GEO side 34

(SVAR HER)

2. Finn eksempler på figur 2.19 (se bilde ovenfor) på aktive vulkaner som ikke ligger nær plategrenser. Hva slags vulkaner er dette?


(SVAR HER)

3. Studer figur 2.16 og forklar hvordan fossiler fra havets bunn kan finnes på flere tusen meters høyde i Himalaya.

fig216.gif
Figur 2.16. Kilde: Gyldendal GEO side 33

(SVAR HER)