Bruk kilder og finn løsningene på oppgavene nedenfor.

Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

4. Se på tabell 2.26 og finn ut hvilken verdensdel som har hatt høyest dødstall som følge av jordskjelv. Forklar dette ved hjelp av figur 2.19.


fig226.gif
Tabell 2.26. Kilde: Gyldendal GEO side 39

fig219.gif
Figur 2.19. Kilde: Gyldendal GEO side 34


5. Hva er årsaken til at avsetningsbergartene på figur 2.35 ser slik ut?

fig235.jpg
Figur 2.35. Kilde: Gyldendal GEO side 45


6. Bruk figur 2.37 og finn ut hvor Norge befant seg da grunnlaget ble lagt for forekomster av olje og gass på kontinentalsokklen vår.

fig237.gif
Figur 2.37. Kilde: Gyldendal GEO side 47