Fjordsøjøer er sjøer som ofte er langstrakte og dype. Disse sjøene ble dannet av breerosjon.