Forvitring er når berget går i oppløsning eller smuldrer i større eller mindre biter pga at det er utsatt for endringer i temperatur eller kjemiske stoffer. Altså nedbrytning av for eksempel bergarter og mineraler under påvirkning fra ytre krefter.


Nedbrytning av mineraler og bergarter foregår på jordoverflata og et stykke nedover i jordoverflata. Den faste fjellgrunnen vil over lang tid smuldre og brytes opp i mindre enheter pga vær og vind. Videre vil forvitring også virke på steiner slik at de brytes ned til mindre enheter. Nede i jorda er det kjemiske forvitringsprosesser som løser ut og frigjør mineraler (plantenæringsstoffer) til jordsmonnet. Bygninger og statuer kan også være utsatt for forvitring.


To typer forvitring:
Kjemisk forvitring er når den kjemiske sammensetningen i mineralet blir forandret.
Mekanisk forvitring er når det er fysiske krefter som sørger for nedbryting.


Forvitring har gjort at det har blitt steinurer i enden av fjellet
Forvitring har gjort at det har blitt steinurer i enden av fjelletKilder:
http://snl.no/forvitring
http://no.wikipedia.org/wiki/Forvitring