Fralandsvind er som navnet tilsier, vind som blåser fra land og ut mot havet. Fralandsvind gir ofte bra vær.
Fralandsvinden skjer ofte om kvelden fordi det blir varmere i vannet enn på land. Da vil den kalde vinden trekke seg ut mot vannet fordi den varme luften stiger.