external image Orografisk_nedb%C3%B8r.jpg

Frontnedbør oppstår i grensesonen mellom ulike luftmasser, og Norge ligger gunstig til i området der kalde luftmasser fra nord møter varme luftmasser fra sør, også kalt polarfronten.
Når luftmasser med ulik temperatur blir presset mot hverandre, vil den varme luften presses opp over den kalde luften. Luften som stiger vil avkjøles, og det vil dannes skyer og nedbør.
Skyene som dannes kalles nimbostratus (lagskyer med nedbør), og de gir et jevnt grått skylag over hele himmelen. De kan dekke store områder og gi langvarig, jevn nedbør.
Lavtrykkene som dannes på polarfronten føres med sørvestlige og vestlige vinder inn mot Norge. Luftmassene vil heves ytterligere når de treffer de norske fjellene, og dette forsterker nedbøren.