GIS er datamaskinbaserte systemer som brukes for å registrere, lagre, analysere og presentere gaografiske data.