En type størkningsbergart. Smeltet stein kan trenge inn i sprekker eller ganger i berget. Gangene kan være tilførselskanaler for smeltemasse som trenger opp til overflaten ved vulkanutbrudd. Smeltet stein som størkner i gangen blir til gangbergarter.