Geografiske kart gir oversikt over store områder som land eller verdensdeler. Geografiske kart har målestokk som er mindre enn 1:250 000.

Eksempel på et geografisk kart:
Europe_terrain.jpg