.
Høydekurver.

høydekurver: over hele kartet ser du brune eller svarte linjer. De kalles høydekurver, og viser oss terrenginformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom som ligger like høyt over vannet.