Høyttrykk er en synkende,tørr luft som er i hovedårsaken til at vi finner de fleste ørkener på disse breddegrader.
Høyttrykk er også område hvor lufttrykket er høyere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet.
Høytrykk dekker ofte et større område og har svakere overflatevind enn lavtrykk, fordi større overflatefriksjon på trykkgradienten og corioliskraften hindrer sirkulasjonen rundt høytrykket.