Spredningsgrenser/divergerende
Havbunnspredning skjer langs midthavsrygger, der ny havbunn dannes. Astenosfærisk mantel stiger opp og danner en ny oceanskorpe. Den bergarten som dannes ved en spredningssone kalles basalt. Eksempler på hvor det er spredningsrygger på land er Island på den midt-atlantiske ryggen og i Riftdalen i Øst-Afrika.last ned (2).jpg