Husmannslinja, eller marin grense som det står i boka, er det høyeste nivået havet nådde på et sted like etter at innlandsisen forsvant.