Velkommen til wikien for geografi

En wiki kan være et nytt og ukjent begrep, men er egentlig ikke det ... Å bruke en wiki handler om å samarbeide for å oppnå best mulig resultat for alle deltagerne.
Kort fortalt handler det om at alle bidrar med stoff og innhold, for at vi i fellesskap skal lære oss pensumet i faget mest mulig effektivt.
Som deltager i denne wikien forventes det at du bidrar med å løse oppgaver, definere begrep, stille spørsmål og ikke minst gjennom både diskusjonsforumet og ved å bidra med innhold på andres artikler.
Kjenner du til wikipedia.com? Verdens kanskje største oppslagsverk er bygd opp på samme måte. Innholdet er lagt inn av sidens brukere og informasjon er tilført og korrigert av andre. På denne måten holdes informasjonen stort sett oppdatert. Utfordringen er at noen kanskje legger inn feil informasjon, mens andre muligens saborterer med å gi feilaktig og tullete opplysninger - derfor må vi alle være med på å kvalitetssikre innholdet.
Denne wikien har som mål å bidra til at du og dine medelever skal hjelpe hverandre med å bygge opp en god informasjonsbase, basert på deres egen kunnskap. Ved å dele kunnskap, stille spørsmål, svare hverandre osv - er målsettingen å styrke samtlige elevers kunnskap i faget. Dette er ingen konkurranse, men et samarbeid for at flest mulig skal lære mest mulig.
En wiki som denne blir aldri ferdig, men er en kontinuerlig prosess - derfor kan sidenes utforming endre seg flere ganger i løpet av skoleåret.

Wikiens oppbygging

  • Instruksjoner -> bruksanvisninger og "regler" (må leses).
  • Ord -> beskrivelser av faguttrykk, utarbeides av elevene.
  • Oppgaver -> sortert etter kapittel i læreboka
  • Lenker -> til andre relevante sider på nettet.