Et israndsdelta bygges opp i et vannbasseng (sjøen) av grus og sand som er ført med breens smeltevann. Er smeltevannstransporten stor nok kan man få dannet store israndsdeltaer. Men hvis breen smelter for raskt tilbake, rekker ikke smeltevannet å bygge opp et isranddelta. Derfor sier man at breen må bevege seg relativ lite for at et israndsdeltaet skal bli bygget opp.