Jordarter= For å beskrive jord er det vanlig å kategorisere etter kornstørrelse, innhold av organisk materiale og etter hvordan jorda blei danna. Ut fra kornstørrelsen kan jordarten beskrives med begrep som leire, silt, sand, grus, stein og blokker. Begrep som morenejord, forvitringsjord, sedimentær jord og organisk jord forteller mer om hvordan jorda blei til. Eks på jordarter: Leirjord, siltjord, sandjord, morenejord, myrjord.