Jorderosjon er når det regner mye på steder uten vegetasjon, fordi jorda ikke er bundet sammen av røtter, som på steder med mye vegetasjon, renner mye av regnvannet direkte av på overflaten. Vannet samler seg først i mindre løp, eg etter hvert blir det gravd ut dype renner i bakken. det meste av slik jorderosjon foregår under kraftige regnskyll. Menneskelige inngrep som hogst av skog eller intensivt jordbruk kan øke faren for jorderosjon.

http://www.jordlaboratoriet.wideroe.org/russ96.htm
http://www.jordlaboratoriet.wideroe.org/russ96.htm