Jord og stein som ligger i skråninger, kan komme i bevegelse på grunn av tyngdekraften. Vi kaller det massebevegelse når stein og jord siger, glir eller faller bare i kraft av sin egen tyngde. Jordsig er en type langsom massebevegelse (noen få centimeter per år) som særlig er aktiv i høyfjellet. Her er det lite vegetasjon og mye fuktighet og frost i bakken. Siget er størst om våren. Da er det øverste jordlaget oppbløtt, mens det fortsatt er tele litt dypere ned. Jordsiget fører til at jordlaget blir liggende i store valker nedover lia.

Jordsig
Jordsig