Jordsmonn= Jordsmonn er den delen av jordskorpens løsavleiringer som er påvirket av klima, vegetasjon, dyreliv og mikrobielle omsetninger, slik at den skiller seg ut fra undergrunnsjorden. Jordsmonnet er sjelden mer enn 1 m tykt. Ved tynnere løsavleiringer kan det nå helt ned til berggrunnen. Det er i jordsmonnet planterøttene finnes. Jordsmonnet er en av våre viktigste naturressurser, som sammen med vann og luft danner grunnlag for liv på jorda. Her i landet er klimaet ofte en begrensende faktor for jordbruket, men det er først og fremst mangel på jordsmonn av god kvalitet og gode terrengforhold som begrenser jordbruksdriften.
images.jpg