Jutulhogget

er en 2,4 kilometer lang canyon i Alvdal og Rendalen i Hedmark og er en av Nord-Europas lengste canyoner. Formasjonen oppsto under siste istid, da den bredemte sjøen Nedre Glåmsjø plutselig brøt ut under isen og dannet et nytt løp østover gjennom løsere bergmasser

external image JUTULHOGGET_otlj%C3%B8stad(1).jpg