Bruk kilder og finn løsningene på oppgavene nedenfor.

Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

1. I hvilke land finner vi:

a) Alpene

Alpene strekker seg gjennom både Østerrike, Sveits, Frankrike og Italia. Noen små deler strekker seg også til Liechtenstein, Tyskland og Slovenia.

b) Andesfjellene


Andesfjellene finner vi i Ecuador, Chile, Colombia, Peru, Argentina, Bolivia og Venezuela.

c) Himalaya

Himalaya strekker seg gjennom Afghanistan, India, Kina, Pakistan, Myanmar, Nepal og Bhutan.

d) Rocky Mountains

Rocky Mountains strekker seg gjennom USA og Canada.

e) Karpatene

Karpatene strekker seg gjennom Romania, Slovakia, Ukraina og Polen.

f) Uralfjellene

Uralfjellene finner vi i Kasakhstan og Russland.

g) Atlasfjellene

Atlasfjellene finner vi i Marokko, Algerie og Tunisia.

2. Hvilke av fjellkjedene i oppgave 1 er relativt nye fjellkjeder, og hvilke er svært gamle?

De av disse fjellkjedene som er relativt nye er:
Himalaya (30-50 millioner år), Rocky Mountains (23-65 millioner år), Karpatene (23-65 millioner år)
og Atlasfjellene (23-65 millioner år)


De som er svært gamle er:
Andesfjellene (450-500 millioner år), Alpene (300-400 millioner år)
og Uralfjellene (250-300 millioner år)

3. Omtrent hvor stor er Norges kontinentalsokkel i forhold til Fastlands-Norge?
Norges kontinentalsokkel er omtrent 3 ganger så stor som Fastlands-Norges kontintentalsokkel.

4. Hvor lå vår kontinentalsokkel for 200 millioner år siden?

Kontinentalsokkelen vår lå mye nærmere ekvator og klimaet var varmere.

snl
wikipedia alpene
wikipedia andesfjellene
wikipedia himalaya
wikipedia karpatene
wikipedia uralfjellene