Bruk kilder og finn løsningene på oppgavene nedenfor.

Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

5. Finn tre - fire øyer på den midtatlantiske ryggen, og forklar hvordan disse øyene har oppstått.

(svar her)

6. Til hvilken land hører:

a) Jan Mayen

(svar her)

b) Kurilene

(svar her)

c) Aleutene

(svar her)

d) Martinique

(svar her)

7. Hva er opprinnelsen til navnet Jan Mayen?

(svar her)

8. Finn ut når det sist var vulkanutbrudd på Jan Mayen, og hva hendte da?

(svar her)