Kjemisk forvitring er nedbryting av bergarter som skyldes endringer i den kjemiske sammensetningen av mineralene. Mineralene i bergartene blir da løst opp i vann, eller det blir danna nye mineraler med en annen kjemisk sammensetning enn den opprinnelige.

Tilgang på vann(regnvann og grunnvann) er en forutsetning for de fleste former for kjemiske forvitringer, siden grunnen til de kjemiske reaksjonene er at vann inneholder oppløste stoffer (bla oksygen og karbondioksid). Kjemisk forvitringer foregår mest i fuktig og varmt klima, siden kjemisk forvitring som oftest går fortere når det er varmt.

Nede i jorda er det kjemiske forvitringsprosesser som løser ut og frigjør mineraler (plantenæringsstoffer) til jordsmonnet

I hovedsak sier vi det er tre typer kjemisk forvitring: Oppløsning (vannet virker på steinmaterialet og mineraler (ioner) løses ut på samme måte som vi løser opp bordsalt i vann); Oksidering (et stoff reagerer med luft og mister et elektron på samme måte som når jern ruster); Hydrering (et stoff reagerer med vann og en får ofte dannelse av nye mineraler – spesielt leirmineraler)

Oppløsning av kalkstein er en type kjemisk forvitring som også er effektiv i kaldt klima. Vannet i naturen innholder alltid en del oppløst CO2. Dette reagerer med kalkspat (CaCO3) i kalksteinen slik at steinen går i langsom oppløsning. På den måten blir det dannet store kanaler og grotter i fjellet.
Kalksteingrotte som er laget ved hjelp av kjemisk forvitring
Kalksteingrotte som er laget ved hjelp av kjemisk forvitringKilder
http://no.wikipedia.org/wiki/Forvitring
http://snl.no/forvitring
GEO-boka