Klima er et steds gjennomsnittsvær. Dette er som oftest brukt over en 30 års periode.