I løpet av de siste 2,7 millioner år har vi sett at klimaet hele tiden har skiftet mellom kalde istider og varmere mellomistider.
Dette skyldes systematiske endringer i jordas bane rundt sola. det har også vært klimavariasjoner av kortere varighet, som for eksempel den lille istiden.
Menneskelig aktivitet har påvirket klimasystemet, de siste generasjonene. Det skyldes økt tilførsel av CO2 til atmosfæren fordi vi bruker store mengder fossilt brensel som kull, olje og gass.
Standard_klima__e2_80_93_klimaendringer__e2_80_93_1_1
Standard_klima__e2_80_93_klimaendringer__e2_80_93_1_1

http://snl.no/klimaendringer