Klimasoner er en måte å dele inn jordkloden på etter klima. Klimasonene går parallelt med ekvator, og vi finner de samme sonene i nord som i sør. Inndelingen er først og fremst basert på hva slags temperatur og nedbørsforhold en finner i de ulike områdene.

klimasoner.jpg

Tropisk sone er navnet på klimasonen som ligger nærmest ekvator. Her er det tropisk, fuktig klima, med en månedlig gjennomsnittstemperatur på minst 18 grader celsius. Den naturlige vegetasjonen er tropisk regnskog. Subtropisk sone preges av tørt klima. Det er i denne sonen man finner de største ørkenområdene på jorda. Den neste sonen man kommer til er den tempererte sonen. Det er i denne sonen det meste av Europa ligger, og man deler den ofte videre inn i varmtemperert og kaldtemperert sone. Lengst nord og lengst sør finnes de polare klimasonene. Her har ingen måneder gjennomsnittstemperatur på over 10 grader celsius, og det er lite nedbør.