Konvektiv nedbør er nedbør fra konvektive skyer. Konvektive skyer er store og tette skymasser som ofte strekker seg langt. Ofte får toppen av en konvektiv sky form som en ambolt. Konvektive skyer blir som oftest kalt bygeskyer, på latin kalt Cumulonimbus. Det finnes to forskjellige deler konvektive skyer. Det finnes calvus og incus-skyer. Calvus skyer er skyer uten amboltform. Incus-skyer er skyer med amboltform. Det er som regel konvektive skyer som blir sett i Norge.

Haugskyer skaper som regel en del turbulens.
Haugskyer skaper som regel en del turbulens.