Kvikkleire= Er leire som går fra sin vanlige fase og blir lettflytende. Det består av små, flate leirpartikler som er stablet på kryss og tvers. Leira inneholder havsalt (NaCl). De oppløste saltpartiklene virker som elektriske bindinger som holder leirpartiklene på plass. Leira kan derfor ha en fast konsistens selv om de små porene mellom leirpartiklene er fylt med vann. Etter hvert som saltet blir vasket ut, blant annet som følge av nedbør, blir bindingene mellom leirpartiklene svakere. Dermed kan «korthuset» falle sammen, og vannet i porene blir presset ut. Leirmassene blir omdannet til en flytende suppe, og det oppstår et kvikkleireskred.
last ned (1).jpg