Skillet mellom akkumulasjonsområdet og ablasjonsområdet kaller man likevektslinja (på engelsk ELA = equilibrium line altitude). Her smelter det akkurat like mye snø i løpet av sommeren som det falt i løpet av vinteren. Det er med andre ord likevekt mellom det som blir tilført og det som smelter bort. Massebalansen er per definisjon null ved likevektslinja. Strømningslinjene viser hvordan materiale beveger seg gjennom breen.
Eksempel: vil flere år med positiv massebalanse/lav likevektslinje etter noen år få brefronten til å rykke fram. Gravitasjonskreftene fører til isbevegelse som vil transportere overskuddet av masse fra akkumulasjonsområdet til ablasjonsområdet.

Et ablasjonsområde er det området på en isbre der det smelter mer snø og is om sommeren enn det som faller som snø om vinteren.


external image tversnittbre_no.jpg
external image Massebalanse.jpg